Integritetspolicy

Insamling av information

Vi samlar in information från dig när du registrerar dig som medlem eller för nyhetsutskick på vår webbplats. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn och din e-postadress och i de fall du registrerar dig som medlem även ditt lägenhetsnummer.

Användning av information

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

  • Göra din upplevelse personlig
  • Förbättra vår hemsida
  • Kontakta dig via e-post

Utlämnande till tredje part

Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke.

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter.

E-post

När du skickar e-post till oss behandlar vi dina personuppgifter. Beroende på om e-postmeddelandet har tillräcklig substans för att det enligt lag behöver arkiveras så sker så, annars sparas e-posten den tid som anses behövas för referens. Vid begäran raderar vi e-post från dig så länge inte lagen kräver att det behöver sparas för arkivering.

Använder vi oss av cookies?

Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

Avsluta prenumeration

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar angående hemsidan. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.